فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

93 : چه کسانی قائل به صحت احادیث مهدویت شده اند؟

گروهی از علمای اهل سنت به صحت یا حسن احادیث مهدی علیه السلام تصریح نموده و برخی نیز به تواتر آن اعتراف دارند. اینک به اسامی برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- ترمذی.(212)
2- ابوجعفر عقیلی.(213)
3- بربهاری (214)
4- محمد بی حسین آبری.(215)
5- حاکم نیشابوری.(216)
6- بیهقی.(217)
7- بغوی.(218)
8- ابن اثیر.(219)
9- قرطبی.(220)
10- ابن منظور.(221)
11- ابن تیمیه.(222)
12- جمال الدین مزی.(223)
13- ذهبی.(224)
14- ابن قیم جوزیه.(225)
15- ابن کثیر. (226)
16- تفتازانی.(227)
17- نورالدین هیثمی.(228)
18- شیخ محمد جزری شافعی.(229)
19- احمد بن ابی بکر بویصری.(230)
20- ابن حجر عسقلانی.(231)
21- سیوطی.(232)
22- شیخ عبدالوهاب شعرانی.(233)
23- ابن حجر هیتمی.(234)
24- متقی هندی.(235)
25- شیخ مرعی بن یوسف مقدسی حنبلی.(236)
26- محمد بن عبدالرسول برزنجی.(237)
27- محمد عبدالباقی زرقانی.(238)
28- ابوالعلاء عراقی.(239)
29- شیخ محمد بن احمد سفارینی حنبلی.(240)
30- سید محمد مرتضی زبیدی.(241)
31- شیخ محمد بن علی صبان.(242)
32- محمد امین سویدی.(243)
33- شوکانی.(244)
34- محمد بن حسن بن مؤمن شبلنجی .(245)
35- احمد بن زینی دحلان.(246)
36- شهاب الدین احمد بن اسماعیل حلوانی شافعی. (247)
37- ابوالبرکات آلوسی حنفی.(248)
38- محمد بلبسی شافعی.(249)
39- ابوالطیب عظیم آبادی.(250)
40- مبارکفوری.(251)
41- شیخ منصور علی ناصف.(252)
42- شیخ خضر حسین مصری.(253)
43- ابوالاعلی مودودی.(254)
44- ناصرالدین البانی.(255)
45- شیخ عبدالمحسن بن حمدالعباد.(256)
46- شیخ حمودبن عبدالله تویجری.(257)
47- شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز.(258)

94 : چه کسانی از صحابه احادیث مهدویت را نقل کرده اند؟

راویان احادیث مهدویت از صحابه بسیارند که از آن جمله می توان به این افراد اشاره کرد:
امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ابوامامه باهلی، صدی بن عجلان، ابوایوب انصاری، ابو سعید خدری، ابو سلمی، ابوالطفیل عامر بن واثله، ابولیلی، ابووائل، ابوهریره، انس بن مالک، ثوبان مولی رسول الله صلی الله علیه و آله، جابر بن سمره، جابر بن عبدالله انصاری، جابربن عبدالله صدفی، امام حسن بن علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام ، سلمان فارسی، طلحة بن عبیدالله، عباس بن عبدالمطلب، عبدالرحمن بن عوف، عبدالرحمن بن حرث، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر بن خطاب، عبدالله بن عمرو بن عاص، عبدالله بن مسعود، عثمان بن عفان، عثمان بن ابی العاص، علقمة بن عبدلله، علی الهلالی، عمار بن یاسر، عمر بن خطاب، عمران بن حصین، عمرو بن عاص، عمرو بن مره جهنی، عوف بن مالک، قتادة بن نعمان، قرة بن ایاس مزنی، کعب بن علقمه، معاذ بن جبل، فاطمه زهرا علیهاالسلام، ام سلمه، عایشه، ام حبیبه و دیگران.

95 : حکم منکر حضرت مهدی علیه السلام و ظهور او، در نزد اهل سنت چیست؟

برخی از علمای اهل سنت ایمان به خروج حضرت مهدی علیه السلام را واجب دانسته و برخی دیگر منکر آن را کافر به حساب آورده اند:
احمد بن محمد بن صدیق می گوید: ایمان به خروج مهدی واجب، و اعتقاد به ظهور او به جهت تصدیق پیامبر صلی الله علیه و آله حتمی و ثابت است....(259)
همین تعبیر از سفارینی حنبلی(260)، ناصرالدین البانی(261)، عبدالمحسن بن حمد العباد(262)، نیز رسیده است.
فقیه شافعی ابن حجر تصریح کرده که انکار مهدی اگر موجب انکار سنت از اصل و اساس گردد، سبب کفر می شود، و هر کس چنین کند قتلش واجب است. و اگر انکار، تنها به جهت عناد و دشمنی با ائمه اسلام است نه سنت، لازم است که او را تعزیر آشکار و اهانت نمود تا دست از این کار بردارد....(263)
احمد بن محمد بن صدیق غماری ازهری در رابطه با احادیث مهدویت می گوید: این احادیث متواترند و منکرین آنها بدعت گزار و گمراه به حساب می آیند.(264)