فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

92 : آیا می توان به مضمون حدیث غیر متواتر اعتقاد پیدا نمود؟

اهل سنت، از آنجا که موضوع ظهور حضرت مهدی علیه السلام را از جمله خبرهایی می دانند که پیامبر اکرم به آن بشارت داده است، لذا به جهت وجود روایات صحیح السند در این موضوع، اعتقاد و ایمان به آن را واجب می دانند، گر چه - بر فرض - روایات در حد تواتر نباشد.
حمود بن عبدالله تویجری می گوید: هر چه به طریق صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن خبر داده شده، ایمان به آن بر هر مسلمانی واجب است، زیرا در راستای اعتراف و شهادت به رسالت اوست.... آن گاه تویجری از احمد بن حنبل و موفق ابومحمد مقدسی نیز همین ادعا را نقل می کند.(209)
از در جای دیگر می گوید: در ایمان به خبرهای غیبی تواتر شط نیست... بلکه هر خبر غیبی که به سند صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله ثابت شده ایمان به آن واجب است، خواه آن خبر متواتر باشد یا واحد، و این قول اهل سنت و جماعت است.... آن گاه برای مدعای خود به آیه نبأ تمسک کرده است.(210)
دکتر محمد احمد اسماعیل مقدم می گوید، هر حدیثی که به طور صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده ایمان به آن بر هر مسلمانی واجب است، و این از لوازم شهادت به نبوت و رسالت پیامبر اسلام است....(211)

93 : چه کسانی قائل به صحت احادیث مهدویت شده اند؟

گروهی از علمای اهل سنت به صحت یا حسن احادیث مهدی علیه السلام تصریح نموده و برخی نیز به تواتر آن اعتراف دارند. اینک به اسامی برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- ترمذی.(212)
2- ابوجعفر عقیلی.(213)
3- بربهاری (214)
4- محمد بی حسین آبری.(215)
5- حاکم نیشابوری.(216)
6- بیهقی.(217)
7- بغوی.(218)
8- ابن اثیر.(219)
9- قرطبی.(220)
10- ابن منظور.(221)
11- ابن تیمیه.(222)
12- جمال الدین مزی.(223)
13- ذهبی.(224)
14- ابن قیم جوزیه.(225)
15- ابن کثیر. (226)
16- تفتازانی.(227)
17- نورالدین هیثمی.(228)
18- شیخ محمد جزری شافعی.(229)
19- احمد بن ابی بکر بویصری.(230)
20- ابن حجر عسقلانی.(231)
21- سیوطی.(232)
22- شیخ عبدالوهاب شعرانی.(233)
23- ابن حجر هیتمی.(234)
24- متقی هندی.(235)
25- شیخ مرعی بن یوسف مقدسی حنبلی.(236)
26- محمد بن عبدالرسول برزنجی.(237)
27- محمد عبدالباقی زرقانی.(238)
28- ابوالعلاء عراقی.(239)
29- شیخ محمد بن احمد سفارینی حنبلی.(240)
30- سید محمد مرتضی زبیدی.(241)
31- شیخ محمد بن علی صبان.(242)
32- محمد امین سویدی.(243)
33- شوکانی.(244)
34- محمد بن حسن بن مؤمن شبلنجی .(245)
35- احمد بن زینی دحلان.(246)
36- شهاب الدین احمد بن اسماعیل حلوانی شافعی. (247)
37- ابوالبرکات آلوسی حنفی.(248)
38- محمد بلبسی شافعی.(249)
39- ابوالطیب عظیم آبادی.(250)
40- مبارکفوری.(251)
41- شیخ منصور علی ناصف.(252)
42- شیخ خضر حسین مصری.(253)
43- ابوالاعلی مودودی.(254)
44- ناصرالدین البانی.(255)
45- شیخ عبدالمحسن بن حمدالعباد.(256)
46- شیخ حمودبن عبدالله تویجری.(257)
47- شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز.(258)

94 : چه کسانی از صحابه احادیث مهدویت را نقل کرده اند؟

راویان احادیث مهدویت از صحابه بسیارند که از آن جمله می توان به این افراد اشاره کرد:
امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ابوامامه باهلی، صدی بن عجلان، ابوایوب انصاری، ابو سعید خدری، ابو سلمی، ابوالطفیل عامر بن واثله، ابولیلی، ابووائل، ابوهریره، انس بن مالک، ثوبان مولی رسول الله صلی الله علیه و آله، جابر بن سمره، جابر بن عبدالله انصاری، جابربن عبدالله صدفی، امام حسن بن علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام ، سلمان فارسی، طلحة بن عبیدالله، عباس بن عبدالمطلب، عبدالرحمن بن عوف، عبدالرحمن بن حرث، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر بن خطاب، عبدالله بن عمرو بن عاص، عبدالله بن مسعود، عثمان بن عفان، عثمان بن ابی العاص، علقمة بن عبدلله، علی الهلالی، عمار بن یاسر، عمر بن خطاب، عمران بن حصین، عمرو بن عاص، عمرو بن مره جهنی، عوف بن مالک، قتادة بن نعمان، قرة بن ایاس مزنی، کعب بن علقمه، معاذ بن جبل، فاطمه زهرا علیهاالسلام، ام سلمه، عایشه، ام حبیبه و دیگران.