فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

90 : آیا عقیده مهدویت مورد اجماع مسلمین است؟

عقیده به مهدویت از عقایدی است که مسلمانان با اختلافات مذهبی که دارند بر آن اتفاق دارند و هرگز به مذهب خاصی اختصاص ندارد. زیرا جمیع شیعه امامیه، زیدیه، ملاکی ها، حنفی ها، شافعی ها، حنبلی ها و وهابیان بر این مسأله اتفاق نظر دارند که شخصی از عترت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قیام کرده و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.
جماعتی از علمای اهل سنت تصریح کرده اند که این عقیده مورد اتفاق مسلمین است و حتی برخی از فقهای اهل سنت به وجوب قتل منکر آن فتوا داده اند.
احمد امین مصری با آنکه منکر اصل مهدویت است، ولی این عقیده را از عقاید مسلم اهل سنت می شمارد که به آن ایمان دارند.(187)

91 : آیا کسی از علمای اهل سنت ادعای تواتر در احادیث مهدویت کرده است؟

گروهی از علمای اهل سنت که در علم حدیث تخصص دارند تصریح به تواتر احادیث در موضوع مهدویت نموده اند که از آن جمله می توان به افراد زیر اشاره نمود:
1- ابن قیم جوزیه.(188)
2- جلال الدین سیوطی.(189)
3- ابوالحسن محمد بن حسین بن عاصم سحری.(190)
4- علامه مناوی.(191)
5- حافظ ابن حجر عسقلانی.(192)
6- قاضی شوکانی.(193)
7- ابن حجر هیتمی.(194)
8- تفتازانی.(195)
9- قرمانی دمشقی.(196)
10- مبار کفوری.(197)
11- احمد بن محمد بن صدیق.(198)
12- سفارینی حنبلی.(199)
13- سید محمد صدیق حسن.(200)
14- ابوالخطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی.(201)
15- شیخ ابوالحسین آبری.(202)
16- برزنجی.(203)
17- شیخ محمد خضر حسین.(204)
18- ابو الاعلی مودودی.(205)
19- احمد زینی دحلان.(206)
20- شیخ منصور علی ناصف.(207)
21- شیخ ناصر الدین البانی.(208)

92 : آیا می توان به مضمون حدیث غیر متواتر اعتقاد پیدا نمود؟

اهل سنت، از آنجا که موضوع ظهور حضرت مهدی علیه السلام را از جمله خبرهایی می دانند که پیامبر اکرم به آن بشارت داده است، لذا به جهت وجود روایات صحیح السند در این موضوع، اعتقاد و ایمان به آن را واجب می دانند، گر چه - بر فرض - روایات در حد تواتر نباشد.
حمود بن عبدالله تویجری می گوید: هر چه به طریق صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن خبر داده شده، ایمان به آن بر هر مسلمانی واجب است، زیرا در راستای اعتراف و شهادت به رسالت اوست.... آن گاه تویجری از احمد بن حنبل و موفق ابومحمد مقدسی نیز همین ادعا را نقل می کند.(209)
از در جای دیگر می گوید: در ایمان به خبرهای غیبی تواتر شط نیست... بلکه هر خبر غیبی که به سند صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله ثابت شده ایمان به آن واجب است، خواه آن خبر متواتر باشد یا واحد، و این قول اهل سنت و جماعت است.... آن گاه برای مدعای خود به آیه نبأ تمسک کرده است.(210)
دکتر محمد احمد اسماعیل مقدم می گوید، هر حدیثی که به طور صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده ایمان به آن بر هر مسلمانی واجب است، و این از لوازم شهادت به نبوت و رسالت پیامبر اسلام است....(211)