فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

89 : آیا عقیده به مهدویت ناشی از پیاده نشدن حکومت جهانی اسلام بوده است؟

دکتر سلمان بدور - رئیس بخش فلسفه در دانشگاه اردن - درباره منشا رواج پیدا کردن عقیده مهدویت در تاریخ مسلمین می گوید: حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله صورت مجسم مدینه فاضله ای بود که اسلام و ادیان و مکاتب نوید آن را داده بودند. آرزوی بسیاری از مسلمانان این بود که در همان عصر، این مدینه فاضله در سرتاسر عالم گسترش پیدا کند ولی این آرزو تحقق نیافت، اما هرگز از ذهن متفکرین اسلامی خصوصا جامعه شیعه امامی بیرون نرفت.(185)
پاسخ : گرچه اسلام در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر تمام عالم گسترش پیدا نکرد ولی
اولا:
خبر اسلام و دعوت آن به گوش غالب بلاد اسلامی رسید و شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردم الم را به اسلام دعوت نمود.
ثانیا:
خود قرآن و شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر از تحقق اسلام در سطح گسترده و در تمام روی زمین داده است، نه اینکه مسلمانان بعد از یأس از فراگیری اسلام به این عقیده روی آورده باشند.
دکتر عبدالجبار شراره می گوید: آنچه جای تعجب است اینکه برخی از مدعیان علم و معرفت از قدیم الایام و در این زمان در صدد ایجاد تشکیک در جامعه اسلامی برآمده و موجبات تشویش افکار جامعه را فراهم کرده اند، و این تنها به جهت قصور فهم آنان از درک اسرار این عقیده (مهدویت) و مقاصد عالی آن است، و یا اینکه اسباب و اغراض دیگری دارند که ما از آن آگاهی نداریم. از جمله این افراد، مستشرقین و شاگردان آنانند از قبیل: جولد زیهر، فلهاوزن، فان فلوتن، مک دونالد، برنارد لویس: مونتگری، وات و ماسینیون و دیگران از کسانی که از افکار مستشرقین پیروی کرده اند، با وجود آنکه ادعای مسلمان بودن دارند و خوشبختانه هیچ گونه دلیل بر مدعای خود ندارند، بلکه دلیل بر خلاف مدعای آنان دلالت دارد. و نیز برهان آشکار و قطعی بر صحت عقیده مهدویت قائم است زیرا به طور متواتر ثابت شده که در آخرالزمان مهدی علیه السلام ظهور خواهد کرد، همان گونه که جماعتی از اهل سنت از قبیل برزنجی و شوکانی و دیگران بر تواتر آن تاکید دارند....(186)

90 : آیا عقیده مهدویت مورد اجماع مسلمین است؟

عقیده به مهدویت از عقایدی است که مسلمانان با اختلافات مذهبی که دارند بر آن اتفاق دارند و هرگز به مذهب خاصی اختصاص ندارد. زیرا جمیع شیعه امامیه، زیدیه، ملاکی ها، حنفی ها، شافعی ها، حنبلی ها و وهابیان بر این مسأله اتفاق نظر دارند که شخصی از عترت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قیام کرده و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.
جماعتی از علمای اهل سنت تصریح کرده اند که این عقیده مورد اتفاق مسلمین است و حتی برخی از فقهای اهل سنت به وجوب قتل منکر آن فتوا داده اند.
احمد امین مصری با آنکه منکر اصل مهدویت است، ولی این عقیده را از عقاید مسلم اهل سنت می شمارد که به آن ایمان دارند.(187)

91 : آیا کسی از علمای اهل سنت ادعای تواتر در احادیث مهدویت کرده است؟

گروهی از علمای اهل سنت که در علم حدیث تخصص دارند تصریح به تواتر احادیث در موضوع مهدویت نموده اند که از آن جمله می توان به افراد زیر اشاره نمود:
1- ابن قیم جوزیه.(188)
2- جلال الدین سیوطی.(189)
3- ابوالحسن محمد بن حسین بن عاصم سحری.(190)
4- علامه مناوی.(191)
5- حافظ ابن حجر عسقلانی.(192)
6- قاضی شوکانی.(193)
7- ابن حجر هیتمی.(194)
8- تفتازانی.(195)
9- قرمانی دمشقی.(196)
10- مبار کفوری.(197)
11- احمد بن محمد بن صدیق.(198)
12- سفارینی حنبلی.(199)
13- سید محمد صدیق حسن.(200)
14- ابوالخطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی.(201)
15- شیخ ابوالحسین آبری.(202)
16- برزنجی.(203)
17- شیخ محمد خضر حسین.(204)
18- ابو الاعلی مودودی.(205)
19- احمد زینی دحلان.(206)
20- شیخ منصور علی ناصف.(207)
21- شیخ ناصر الدین البانی.(208)