فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

87 : آیا عقیده به منجی و مهدویت عقیده ای شرقی است؟

فان فلوتن می گوید: روحیه شرقی به طور عموم دنبال کردن اخبار غیبی است. آنان علاقه فراوانی به کشف پرده های غیبی از آینده مجهول دارند، لذا اعتقاد به خلاصی بخش یا به تعبیر آنها منقذ یا... با طبیعت شرقی انس دارد و این در نتیجه تاریکی های جهل و استبداد است که پدید آمده است.(179)
پاسخ :
1- این عقیده تنها از انسان های شرقی نیست بلکه در بین همه ادیان و مکاتب و آیین های شبه دینی یافت می شود.
2- این عقیده با فطرت انسان عجین است که در همه یکسان است.
3- همان گونه که اشاره شد این عقیده مطابق آیات قرآن و روایات متواتر و اجماع مسلمین بلکه همه ادیان و مکاتب فلسفی و غیر فلسفی است.
فیلسوف انگلیسی برتراند راسل می گوید: عالم در انتظار مصلحی است که تمام عالم را یکپارچه کرده و آنان را تحت یک پرچم و یک شعار درآورد.(180)
پرفسور انشتاین - صاحب نظریه نسبیت - می گوید: روزی که صلح و صفا تمام عالم را فرا گیرد و مردم با دوستی و برادری با یکدیگر زندگی کنند چندان دور نیست.(181)

88 : آیا عقیده به مهدویت از جوامع دیگر و از اصول غیر اسلامی وارد شده است؟

برخی عقیده مهدویت را عقیده ای غیر اسلامی می دانند که وارد جامعه اسلامی شده است.
جولد زیهر می گوید: بازگشت عقیده به مهدی: از اصول و مبانی غیر اسلامی است و در حقیقت این عقیده اسطوره و از امور غیر واقعی است.(182)
سائح علی حسین نویسنده لیبیایی می گوید: عقیده و نظریه غیبت و بازگشت، عقیده است است مشترک بین یهود و نصارا و تاثرپذیری فکر شیعی از این دو مصدر بعید نیست....(183)
دکتر عبدالرحمن بدوی می گوید: کعب الاحبار کسی بود که عقیده به مهدی را در بین مسلمین منتشر ساخت.(184)
پاسخ :
1- مطابق آنچه در قرآن و روایات متواتر اسلامی وارد شده، عقیده به ظهور مهدی موعود عقیده ای اصیل و اسلامی است که در ادیان دیگر نیز به آن اشاره شده است و لذا هرگز نمی توان آن را اسطوره و از عقاید ساختگی قرار داد.
2- این عقیده اختصاص به شیعه ندارد بلکه صحابه به تبع آیات قرآن و روایات نبوی معتقد به این عقیده بوده و در طول تاریخ اسلام عموم علمای اسلامی اعم از شیعی و سنی به آن عقیده معتقد بوده اند.
3- اشتراک این عقیده بین یهود و نصارا و مسلمین دلیل بر آن نیست که مسلمانان از ادیان دیگر گرفته اند، بلکه دلالت بر آن دارد که موضوع انتظار منجی حقیقی مقتضای فطرت بشر بوده و لذا در هر دین و آیینی به آن اشاره شده است.
4- این کعب الاحبار نبوده که عقیده به مهدویت را در بین جامعه اسلامی منتشر ساخته است بلکه خدا و رسولان او خصوصا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت معصومش این عقیده را در جامعه منتشر ساخته اند.

89 : آیا عقیده به مهدویت ناشی از پیاده نشدن حکومت جهانی اسلام بوده است؟

دکتر سلمان بدور - رئیس بخش فلسفه در دانشگاه اردن - درباره منشا رواج پیدا کردن عقیده مهدویت در تاریخ مسلمین می گوید: حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله صورت مجسم مدینه فاضله ای بود که اسلام و ادیان و مکاتب نوید آن را داده بودند. آرزوی بسیاری از مسلمانان این بود که در همان عصر، این مدینه فاضله در سرتاسر عالم گسترش پیدا کند ولی این آرزو تحقق نیافت، اما هرگز از ذهن متفکرین اسلامی خصوصا جامعه شیعه امامی بیرون نرفت.(185)
پاسخ : گرچه اسلام در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر تمام عالم گسترش پیدا نکرد ولی
اولا:
خبر اسلام و دعوت آن به گوش غالب بلاد اسلامی رسید و شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردم الم را به اسلام دعوت نمود.
ثانیا:
خود قرآن و شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر از تحقق اسلام در سطح گسترده و در تمام روی زمین داده است، نه اینکه مسلمانان بعد از یأس از فراگیری اسلام به این عقیده روی آورده باشند.
دکتر عبدالجبار شراره می گوید: آنچه جای تعجب است اینکه برخی از مدعیان علم و معرفت از قدیم الایام و در این زمان در صدد ایجاد تشکیک در جامعه اسلامی برآمده و موجبات تشویش افکار جامعه را فراهم کرده اند، و این تنها به جهت قصور فهم آنان از درک اسرار این عقیده (مهدویت) و مقاصد عالی آن است، و یا اینکه اسباب و اغراض دیگری دارند که ما از آن آگاهی نداریم. از جمله این افراد، مستشرقین و شاگردان آنانند از قبیل: جولد زیهر، فلهاوزن، فان فلوتن، مک دونالد، برنارد لویس: مونتگری، وات و ماسینیون و دیگران از کسانی که از افکار مستشرقین پیروی کرده اند، با وجود آنکه ادعای مسلمان بودن دارند و خوشبختانه هیچ گونه دلیل بر مدعای خود ندارند، بلکه دلیل بر خلاف مدعای آنان دلالت دارد. و نیز برهان آشکار و قطعی بر صحت عقیده مهدویت قائم است زیرا به طور متواتر ثابت شده که در آخرالزمان مهدی علیه السلام ظهور خواهد کرد، همان گونه که جماعتی از اهل سنت از قبیل برزنجی و شوکانی و دیگران بر تواتر آن تاکید دارند....(186)