فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

77 : چرا در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکومت جهانی توحیدی تحقق نیافت؟

بشر به مانند طفلی است که در ابتدای زندگی خود احتیاج به طی مدارس و مدارج علمی و عملی در سطوح مختلف دارد تا بتواند به رشد و تکامل نهایی خود برسد.
به همین جهت است که رهبران الهی بدون ایجاد شرایط و زمینه کافی برای رسیدن به آن هدف، آمادگی برای اجرای حکومت عدل جهانی را ندارند و این به جهت نقص آنها نیست بلکه مشکل از ناحیه نبود قابلیت محل است.

78 : بعد از ظهور اسلام خطوط کلی برای روز موعود چگونه ترسیم شد؟

پاسخ این سؤال را با ذکر مقدماتی خواهیم داد:
1- اسلام کامل ترین طرح را برای تطبیق حکومت عدل جهانی توحیدی در پایان تاریخ داده است؛ زیرا اسلام آخرین شریعت آسمانی است و از طرفی دیگر دعوت اسلام جهانی است. بشر قبل از اسلام از آنجا که فهم و درکش به این حد نرسیده بود که این طرح کامل را بفهمد و درک نماید لذا به دوره ظهور اسلام واگذار شد. موقعی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله طرح حکومت عدل جهانی را داده است که بشر به این سطح عقلی و فرهنگی رسیده بود تا این طرح جامع را احساس کرده و درک کند.
2- پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام بعد از او و بسیاری از صحابه در اخبار، از این طرح و بشارت آن به مردم سهم بسزایی داشته اند زیرا آنها حاملان اصلی این طرح هستند. این بزرگواران تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته و برای آمادگی ذهنی مردم از راه های مختلف این وضوع مهم را تثبیت نمودند، از قبیل:
الف: خبر دادن از تحقق هدف بزرگ خلقت هنگام تحقق حکومت عدل جهانی.
ب: تاکید بر اینکه رهبر این حکومت امامی معصوم از ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله است.
ج:
خبر از وقوع ظلم و بیدادی که قبل از ظهور در عالم گسترش خواهد یافت.
3- خود امام مهدی علیه السلام نیز در آماده سازی مردم برای پذیرش این امر مهم سهم بسزایی داشته و ا پیامبر و امامان قبل از خود تشریک مساعی کرده است، از قبیل:
الف: اقامه دلیل بر ولادت و وجودش با تکرار ملاقات ها با مردم.
ب: بیان طرح کامل برای غیبت و ظهورش.

دفاع از مهدویت