فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

66 : حکمت مشارکت حضرت مسیح علیه السلام در تشکیل حکومت جهانی چیست؟

شرکت حضرت مسیح علیه السلام در تشکیل حکومت عدل توحیدی جهانی و مساعدت حضرت مهدی علیه السلام در این امر مهم جهاتی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- از آنجا که مسیحیان جماعت زیادی را از مردم عالم تشکیل می دهند لذا با نزول او از آسمان و مشاهده معجزه از او، ایمان آورده و در حقیقت به جهت پیروی و اقتدای او به حضرت مهدی علیه السلام مسیحیان نیز تسلیم حضرت مهدی می شوند.
2- در نتیجه جهت اول، فتح و پیروزی حضرت بر عالم سریع تر و آسان تر خواهد شد و لذا به جهت ایمان مسیحیان به امام مهدی علیه السلام بدون جنگ و خونریزی بخش عظیمی از عالم تحت اختیار حضرت قرار خواهد گرفت.

67 : آیا حضرت عیسی علیه السلام به زمین باز می گردد؟

مطابق نص قرآن و اناجیل، حضرت عیسی علیه السلام به آسمان ها رفت و در پایان تاریخ به زمین باز می گردد.
در انجیل یوحنا می خوانیم: از من شنیدید که به شما گفتم: من می روم و دوباره به سوی شما باز می گردم.(104)
در قرآن نیز به نزول حضرت عیسی علیه السلام اشاره شده است:
1- خداوند متعال می فرماید: و یکلم الناس فی المهد و کهلا(105)؛ و او [عیسی ]در گهواره و هنگام پیری با مردم سخن می گوید.
می دانیم که حضرت عیسی علیه السلام هنگام سی سالگی به آسمان ها رفت، پس مقصود به پیری همان زمان نزول او از آسمان در آخرالزمان است.
2- و نیز خداوند می فرماید: و أن من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا(106)؛ و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او [مسیح ] ایمان می آورد و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود.
ضمیر در به و موته به حضرت عیسی علیه السلام باز می گردد. از این آیه به خوبی استفاده می شود که حضرت عیسی در آخرالزمان از آسمان نزول کرده و مردم به او ایمان خواهند آورد.(107)
3- و نیز می فرماید: و أنه لعلم للساعة فلا تمترن لها(108)؛ و همانا عیسی نشانه روشنی برای قیامت است پس در آن شک نداشته باشید.(109)
و نیز روایات شیعه و سنی به نزول حضرت عیسی اشاره کرده است:
بخاری به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم(110)؛ شما را چه می شود هنگامی که فرزند مریم در میان شما فرود آمده در حالی که امام شما از بین شماست.
شیخ صدوق رحمة الله علیه به سندش از محمد بن مسلم ثقفی نقل کرده که از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: القائم منا منصور بالرعب...و ینزل روح الله عیسی بن مریم، فیصلی خلفه(111)؛ قائم از ماست که با رعب و وحشت [که در قلوب مردم می افتد] یاری خواهد شد... و روح الله عیسی بن مریم فرود آمده و پشت سر او به نماز خواهد ایستاد.

68 : حضرت عیسی علیه السلام در کجا فرود خواهد آمد؟

از روایات استفاده می شود که مکان نزول حضرت مسیح در آخرالزمان سرزمین دمشق است.
طبرانی به سند خود از رسول خدا نقل کرده که فرمود: ینزل عیسی بن مریم عند المنارة البیضاء شرقی دمشق(112)؛ عیسی بن مریم کنار مناره سفید قسمت شرق در سرزمین دمشق فرود خواهد آمد.
ابن کثیر می گوید: مسیح دجال خروج می کند آن گاه مسیح از آسمان بر زمین فرود می آید و محل فرود او کنار مناره سفید شرقی در دمشق هنگام نماز صبح است.(113)