فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

64 : منجی نزد یهود چه کسی است؟

با مراجع به کتاب های مقدس یهود پی می بریم که اشارات و تصریحات فراوانی به مسأله موعود جهانی شده است و از جمله کتاب هایی که در آنها به این موضوع اشاره شده: کتاب دانیال نبی، حجی نبی، صفینای نبی، اشعیای نبی و زبور داوود است.
لذا در قرآن کریم می خوانیم: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن ألارض یرثها عبادی الصالحون(101)؛ و به تحقیق در زبور بعد از ذکر نوشتیم که همانا زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد.
در زبور داوود می خوانیم: بار خدایا حکومت خود را به مَلِک ببخش و عدالتت را به فرزند ملک عطا فرما تا به نیکی بین مردم حکم کرده و بر افتادگان انصاف دهد... تمام پادشاهان بر او خضوع کرده و همه ملت ها خدمت گذار او گردند....(102)

65 : چرا حضرت مسیح علیه السلام تاکنون زنده مانده است؟

حکمت بقا و زنده ماندن حضرت مسیح علیه السلام تاکنون بر حسب آنچه که عقول ما درک می کند اموری است:
1- در حضرت عیسی علیه السلام خصوصیاتی یافت می شود که در سایر انبیا نبوده است، از قبیل ولادت بدون پدر، زنده کردن مردگان، به آسمان ها رفتن و دیگر خصوصیات.
2- زنده بودن و بقای او برهان و دلیل و شاهدی بر غیبت امام مهدی علیه السلام خواهد بود، زیرا بقای مسیح با عمری بیش از دو هزار سال دلیلی بر امکان وجود و حیات حضرت مهدی علیه السلام در کمتر از این مقدار سال است همان حکمتی که در روایات برای طول عمر حضرت خضر بیان شده است.
شیخ صدوق رحمة الله علیه در کمال الدین به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ...بلی ان الله تبارک و تعالی لما کان فی سابق علمه ان یقدر من عمر القائم علیه السلام فی ایام غیبته ما یقدر و علم ما یکون من انکار عباده بمقدار ذلک العمر فی الطول، طوّل عمر العبد الصالح فی غیر سبب یوجب ذلک ألا لعلة الاستدلال به علی عمر القائم علیه السلام و لیقطع بذلک حجة المعاندین لئلا یکون للناس علی الله حجة(103)؛ ...آری، از آنجا که در علم سابق خداوند مقدر شده بود که عمر قائم علیه السلام را در ایام غیبتش طولانی می گرداند و می دانست که این مقدار طول عمر را بندگانش انکار می کنند، لذا عمر بنده صالحش را تنها به جهت استدلال و شاهد آوردن عمر قائم علیه السلام طولانی کرد و تا آنکه حجت و دلیل معاندین قطع گردد و برای مردم حجت و استدلالی بر خدا نباشد.

66 : حکمت مشارکت حضرت مسیح علیه السلام در تشکیل حکومت جهانی چیست؟

شرکت حضرت مسیح علیه السلام در تشکیل حکومت عدل توحیدی جهانی و مساعدت حضرت مهدی علیه السلام در این امر مهم جهاتی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- از آنجا که مسیحیان جماعت زیادی را از مردم عالم تشکیل می دهند لذا با نزول او از آسمان و مشاهده معجزه از او، ایمان آورده و در حقیقت به جهت پیروی و اقتدای او به حضرت مهدی علیه السلام مسیحیان نیز تسلیم حضرت مهدی می شوند.
2- در نتیجه جهت اول، فتح و پیروزی حضرت بر عالم سریع تر و آسان تر خواهد شد و لذا به جهت ایمان مسیحیان به امام مهدی علیه السلام بدون جنگ و خونریزی بخش عظیمی از عالم تحت اختیار حضرت قرار خواهد گرفت.