فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

62 : منجی در آیین بودا کیست؟

مؤسس آیین بودا شخصی است به نام سدهارتا جوتوما معروف به بودا، او کسی بود که در نپال متولد شد و بودایی ها او را فرزند خدا می دانند و معتقدند که در آخرالزمان ظهور کرده، بشریت را از وضع موجود و گرفتاری ها نجات خواهد داد. آنان می گویند: بودا با کامل کردن وظیفه خود با جسدش به آسمان رفته و بار دیگر به زمین باز می گردد تا صلح و برکت را به مردم بازگرداند.
بودایی ها دو مذهب بزرگ دارند: یکی مذهب شمالی که در حق بودا تا به حدی غلو کرده او را خدای خود می دانند. و دیگری مذهب جنوبی که غلوشان در حق بودا کمتر است و عمدتا در منطقه آسیای شرقی ساکنند.

63 : موعود از دیدگاه زردشتیان کیست؟

در کتاب معروف زردشتیان به نام زند بعد از آنکه سخن از مقابله و مبارزه ابدی بین ایزدان واهریمنان به میان می آورد می گوید: در این هنگام فتح و پیروزی و نصرت از ناحیه ایزدان واقع می شود و بعد از نصرت و یاری ایزدان و نابودی نسل اهریمنان علم به سعادت اصلی خود می رسد و فرزندان آدم بر کرسی سعادت و برکت خواهند نشست.(95)
جاماسب در کتاب جاماسبنامه از زردشت نقل کرده که فرمود: مردی از سرزمین تازیان از ذریه هاشم خروج خواهد کرد، او مردی بزرگ سر، با جسمی عظیم، ساقی طولانی، بر دین جدش و با لشکری فراوان رو به ایران خواهد نمود، زمین را آباد کرده و آن را پر از عدل و داد خواهد نمود.(96)
در همان کتاب بعد از بشارت به نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می گوید: و از ذریه دختر آن پیامبر که به (خورشید عالم و شاه زمان) معروف است، مردی به خلافت خواهد رسید که در دنیا به حکم یزدان حکم خواهد نمود، او آخرین خلیفه آن پیامبر در وسط عالم یعنی مکه است، و دولتش تا روز قیامت دوام خواهد داشت....(97)
در کتاب زند بهمن یسن شرح کتاب اوستا کلام جاماسب را از قول استادش زردشت این چنین نقل می کند: قبل از ظهور سوشیانس خلف وعده، دروغ، بی دینی و بی بند و باری در عالم گسترش می یابد، مردم از خداوند دور شده و ظلم و فساد عالم را فرا می گیرد. این امور احوال عالم را دگرگون کرده و زمینه را برای ظهور منجی جهانی فراهم می آورد و علائمی که هنگام ظهور اتفاق می افتد عبارت است از حادثه عجیب و غریبی در آسمان ظاهر می شود که دلالت بر آمدن خردشهر ایزد دارد. ملائکه از طرف مشرق و مغرب به اذن او فرستاده می شوند تا خبرها و اعلان ها را به عالم برسانند....(98)
و نیز در کتاب زند بهمن یسن می خوانیم: و بعد از آن سوشیانس عالم را پاک خواهد نمود، آن گاه قیامت بر پا خواهد شد.(99)
در همان کتاب در تفسیر کلمه سوشیانس آمده است: سوشیانس آخرین کسی است که می آید و زردشت را در عالم نجات خواهد داد(100).

64 : منجی نزد یهود چه کسی است؟

با مراجع به کتاب های مقدس یهود پی می بریم که اشارات و تصریحات فراوانی به مسأله موعود جهانی شده است و از جمله کتاب هایی که در آنها به این موضوع اشاره شده: کتاب دانیال نبی، حجی نبی، صفینای نبی، اشعیای نبی و زبور داوود است.
لذا در قرآن کریم می خوانیم: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن ألارض یرثها عبادی الصالحون(101)؛ و به تحقیق در زبور بعد از ذکر نوشتیم که همانا زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد.
در زبور داوود می خوانیم: بار خدایا حکومت خود را به مَلِک ببخش و عدالتت را به فرزند ملک عطا فرما تا به نیکی بین مردم حکم کرده و بر افتادگان انصاف دهد... تمام پادشاهان بر او خضوع کرده و همه ملت ها خدمت گذار او گردند....(102)