فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

61 : منجی در آیین هندو کیست؟

بشارت به ظهور منجی در کتاب های مقدس هندوها نیز به چشم می خورد. در کتاب ماللهند از کتاب های مقدس هندوها آمده است؛ در اواخر دوره چهارم اهل زمین به فساد کشیده شده و اکثر آنها کافر می شوند آنان معصیت های بزرگ را انجام داده و حاکم آنها افراد پست خواهد بود. مردم در آن روز به گرگ ها شبیه اند که همدیگر را می درند و غارت می کنند. کاهنان و مردان دین فاسد می شوند و حق با دزدان می شود و افراد با تقوا و زاهد را تحقیر می کنند... در آن زمان برهمن کلا یعنی مردی شجاع و دین دار ظهور می کند و زمین را با شمشیر برنده اش از مفسدین و پلیدی ها پاک کرده و افراد پاک و طاهر را حفظ خواهد نمود.(90)
در کتاب شاکمونی آمده است: حکومت و دولت جهانی به دست مردم از ذریه سید خلایق عالمیان کشن بزرگ ختم خواهد شد، او کسی است که بر کوه های شرق و غرب عالم حکومت خواهد کرد... و تمام ادیان الهی، یک دین خواهد شد، او که اسمش قائم و عارف بالله است، دین خدا را احیا خواهد نمود.(91)
در کتاب وشن جوک از کتاب های هندوها آمده است: و در آخرالزمان زمین به دست مردی خواهد افتاد که خداوند متعال را دوست دارد و او از خواص بندگان خداست. نام او فرخنده و خجستهاست.(92)
و در کتاب باسک از کتاب های هندوها آمده است: دوره آخرالزمان به حکومت حاکم عادلی ختم خواهد شد که رهبر ملائکه و جن و انس است. حق با اوست. او بر دریا و خشکی و کوه ها سیطره پیدا می کند و از آنچه در آسمان ها و زمین است خبر می دهد و کسی بزرگ تر از او متولد نشده است.(93)
در کتاب اوپانیشاد آمده است: این مظهر (ویشنو) در آخرالزمان ظهور می کند در حالی که بر اسبی سفید سوار و به دست او شمشیری برهنه است، و به ماننده ستاره دنباله دار می درخشد و همه افراد پست را به هلاکت می رساند و زندگی نوینی را بر پاکرده و طهارت و پاکی را بر می گرداند.(94)

62 : منجی در آیین بودا کیست؟

مؤسس آیین بودا شخصی است به نام سدهارتا جوتوما معروف به بودا، او کسی بود که در نپال متولد شد و بودایی ها او را فرزند خدا می دانند و معتقدند که در آخرالزمان ظهور کرده، بشریت را از وضع موجود و گرفتاری ها نجات خواهد داد. آنان می گویند: بودا با کامل کردن وظیفه خود با جسدش به آسمان رفته و بار دیگر به زمین باز می گردد تا صلح و برکت را به مردم بازگرداند.
بودایی ها دو مذهب بزرگ دارند: یکی مذهب شمالی که در حق بودا تا به حدی غلو کرده او را خدای خود می دانند. و دیگری مذهب جنوبی که غلوشان در حق بودا کمتر است و عمدتا در منطقه آسیای شرقی ساکنند.

63 : موعود از دیدگاه زردشتیان کیست؟

در کتاب معروف زردشتیان به نام زند بعد از آنکه سخن از مقابله و مبارزه ابدی بین ایزدان واهریمنان به میان می آورد می گوید: در این هنگام فتح و پیروزی و نصرت از ناحیه ایزدان واقع می شود و بعد از نصرت و یاری ایزدان و نابودی نسل اهریمنان علم به سعادت اصلی خود می رسد و فرزندان آدم بر کرسی سعادت و برکت خواهند نشست.(95)
جاماسب در کتاب جاماسبنامه از زردشت نقل کرده که فرمود: مردی از سرزمین تازیان از ذریه هاشم خروج خواهد کرد، او مردی بزرگ سر، با جسمی عظیم، ساقی طولانی، بر دین جدش و با لشکری فراوان رو به ایران خواهد نمود، زمین را آباد کرده و آن را پر از عدل و داد خواهد نمود.(96)
در همان کتاب بعد از بشارت به نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می گوید: و از ذریه دختر آن پیامبر که به (خورشید عالم و شاه زمان) معروف است، مردی به خلافت خواهد رسید که در دنیا به حکم یزدان حکم خواهد نمود، او آخرین خلیفه آن پیامبر در وسط عالم یعنی مکه است، و دولتش تا روز قیامت دوام خواهد داشت....(97)
در کتاب زند بهمن یسن شرح کتاب اوستا کلام جاماسب را از قول استادش زردشت این چنین نقل می کند: قبل از ظهور سوشیانس خلف وعده، دروغ، بی دینی و بی بند و باری در عالم گسترش می یابد، مردم از خداوند دور شده و ظلم و فساد عالم را فرا می گیرد. این امور احوال عالم را دگرگون کرده و زمینه را برای ظهور منجی جهانی فراهم می آورد و علائمی که هنگام ظهور اتفاق می افتد عبارت است از حادثه عجیب و غریبی در آسمان ظاهر می شود که دلالت بر آمدن خردشهر ایزد دارد. ملائکه از طرف مشرق و مغرب به اذن او فرستاده می شوند تا خبرها و اعلان ها را به عالم برسانند....(98)
و نیز در کتاب زند بهمن یسن می خوانیم: و بعد از آن سوشیانس عالم را پاک خواهد نمود، آن گاه قیامت بر پا خواهد شد.(99)
در همان کتاب در تفسیر کلمه سوشیانس آمده است: سوشیانس آخرین کسی است که می آید و زردشت را در عالم نجات خواهد داد(100).