فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

2 : آیا خداوند ضمانت کرده شخص حقیقت جو را به حقیقت برساند؟

انسانها در دوران زندگی خود معمولا از نظر شک و شبهه دچار بحران می شوند، اینجاست که انسان وضع حساسی پیدا می کند، مخصوصا هنگامی که با مجموعه ای از افکار و عقاید و آرای مخالف محیط خود و گاهی نیز با تبلیغات از راه های گوناگون مواجه گردد. لذا اگر واقعا حقیقت جو باشد خداوند او را راهنمایی خواهد کرد. خداوند متعال می فرماید: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا(3)؛ و کسانی که در راه ما جهاد و کوشش کنند البته ما آنها راه به راه هایمان هدایت خواهیم کرد.
ولی این بدان معنا نیست که علما و دانشمندان هیچ وظیفه ای نداند، بلکه وظیفه سنگینی بر دوش آنان است و باید به هر نحو ممکن توجیه گر عقلایی شک ها و شبه ها باشند تا مردم خصوصا نسل جوان به سر منزل یقین برسند.

3 : وظیفه ما در برابر شبهات چیست؟

برخی معتقدند انسان در هر سن و معلوماتی که باشد بی هیچ قید و شرطی می تواند به هر سخنی گوش فرا دهد. اینان به آیه شریفه: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه(4)؛ تمسک میکنند. در صورتی که آیه شریفه در مورد اندیشمندان و صاحب نظرانی است که قدرت و توان تشخیص قول احسن را دارند نه هر کسی در هر سن و سال و سطحی از معلومات میتواند این چنین باشد. چنان که در ادامه آیه ی شریفه می فرماید: اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولواالالباب(5)؛ آنان کسانی اند که خدا هدایتشان کرده و آنان خردمندان و صاحبان مغز و عقل اند.
بنابراین تا وقتی که انسان اعتقادهایش را از منابع موثق و معتبر محکم نکرده و قدرت پاسخگویی به شبهات را ندارد، نباید در این وادی قدم بگذارد. انسان باید زمان شناس باشد، برای حال و آینده اش برنامه ریزی کند؛ نه اینکه بنشیند و هنگامی که با شبهات بنیان کن و تبلیغات مسموم روبه رو شد به فکر چاره ای، بیفتد بلکه مانند واکسنی که برای پیشگیری امراض به کودکان تزریق می کنند ما نیز با طرح شبهات و جواب آنها به طور فشرده اطلاعی از آنها داشته باشیم تا هنگام مواجه با مخالفان خود را نباخته و توان جواب گویی را داشته باشیم.
امام صادق علیه السلام فرمود: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس(6)؛ کسی که زمان شناس است شبهات بر او هجوم نخواهد آورد.
امام علی صحیح فرمود: من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد(7)؛ هر کسی که روزگار خود را شناخته و زمان شناس باشد از آمادگی غافل نخواهد شد.

آثار بحث از مهدویت