فهرست کتاب


پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

سید محمد نجفی یزدی

زنها مسلط شوند و کودکان فرمانروائی کنند

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: زمانی بر مردم خواهد آمد که هیچکس گرامی و عزیز نیست مگر شخص حیله گر، و کسی مورد پسند و زیرک شمرده نمی شود مگر شخص تبهکار و فاسق، افراد با انصاف، ضعیف و خوار می گردند، آنها صدقه را غرامت (و ضرر) پندارند (و از دادن آن امتناع می کنند) رفت و آمد و رسیدگی به فامیل را منت (کشیدن یا گذاردن) می دانند، عبادت را برای گردنکشی بر مردم انجام می دهند (عبادت می کنند تا نزد مردم خود را زیبا و پسندیده معرفی کرده افتخار کنند) در آن هنگام هوی و هوس بر آنها غلبه کرده (کارهای آنها مطابق عقل و دین نیست بلکه بخاطر ارضاء هوسهای نامعقول و بیهوده است) و راه حق بر آنها پوشیده می گردد.(395) در برخی روایات آمده است: به حضرت گفته شد: این امور چه وقتی خواهد بود؟ فرمود: آنگاه که زنها و کنیزان مسلط شوند و کودکان را فرماندهی دهند.(396)

برخی از حالات مردم آخرالزمان

حضرت امیر علیه السّلام در مورد آخرالزمان فرمود:
زمانی بر مردم بیاید بسیار گزنده (مردم در سختی قرار خواهند گرفت) در آن زمان توانگران با (چنگ و) دندان دارائی خود را می گزند (در راه خدا انفاق نمی کنند) در حالی که به این کار امر نشده اند، خداوند سبحان می فرماید: و لا تنسوا الفضل بینکم (397) در میان خودتان فضل و احسان را فراموش نکنید (یعنی به یکدیگر خیر برسانید).
در آن زمان اشرار و تبهکاران گردنکشی کنند و نیکان ذلیل و خوار شوند، با درماندگان خرید و فروش کنند (یعنی اجناس افرادی را که از روی ناچاری کالای خود را به قیمتی بسیار ارزان می فروشند می خرند) با اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله از خرید و فروش با درماندگان نهی فرموده است (398) (زیرا باید به درماندگان کمک کرد و یا در معامله چنان از آنها جنس خرید که با دیگران معامله می شود).

خدا را مظلوم ملاقات کنید نه ظالم

امیرالمؤمنین در مورد مؤمنین آخرالزمان می فرماید: بعضی (از مؤمنین) کشته شده خونشان هدر می شود، برخی از آنها ترسیده پناهگاه می جویند، از ایمان و سوگند (افراد نابکار) فریب می خورند، پس مبادا که هدف فتنه ها و پرچم بدعتها گردید (از آنها دوری کنید و آنها را یاری ننمائید) و بر آنچه ریسمان جامعه بر آن گره خورده ثابت بمانید (دیندار باشید و در محور دین متحد گردید) نزد خداوند متعال مظلومانه وارد شوید نه در حال ظلم و ستمگرانه (اگر بنا شد میان ظلم کشیدن و ظلم کردن یکی را انتخاب کنید، اولی را انتخاب کنید).
از نردبانها شیطان و پرتگاههای ستم بپرهیزید، و شکمهای خود از لقمه های حرام پر نکنید، چرا که شما زیر نظر کسی هستید که گناه را بر شما حرام کرده و راه فرمانبرداری را برای شما هموار نموده است.(399)