فهرست کتاب


پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

سید محمد نجفی یزدی

وظایف شیعیان نسبت به حضرت مهدی (عج)

1- از آنجا که اعمال ما بر حضرت عرضه می شود شایسته است که با رعایت قوانین شرع و انجام دستورات الهی سبب خشنودی آن بزرگوار باشیم و سرآمد این اعمال دفاع سرسختانه از اسلام و احکام متعالی آن و انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری آن که نیابت حضرت حجت را بر عهده دارد می باشد.
2- پیروی از راهنمائیهای علماء اعلام و مراجع بزرگوار شیعه در ایام غیبت آن حضرت برای مصون ماندن از هر گونه انحراف از دین و مکتب اهل البیت علیه السّلام.
3- به یاد آن امام حاضر و رهبر مظلوم باشیم و برای حضرتش از صمیم دل دعا کنیم و بگوئیم: اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیّا و حافظا و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلاً.
4- خواندن دعای اللهم بلغ مولای صاحب الزمان در هر صبح و زیارت آل یس حداقل در هر جمعه و همچنین دعای عظیم الشأن ندبه.
5- توسّل به آن حجت خدا در مشکلات که امروز پناه عالمیان اوست،
مخصوصاً خواندن دو رکعت نماز مثل نماز مثل صبح با این تفاوت که آیه: ایاک نعبد و ایاک نستعین را در سوره حمد در هر دو رکعت یکصد بار تکرار کردن که برای برآورده شدن حوائج تجربه شده است.
6- احترام به نام آن حضرت و برخاستن به هنگام شنیدن نام قائم و گذاردن دستها بر روی سر به احترام ایشان.
7- دعای مکرر و جانسوز جهت ظهور حضرت و آماده شدن زمینه قیام آن حضرت که طبق روایات فرموده اند برای ظهور دعا کنید که گشایش شما در آن است و اگر دعا نکنید ممکن است تا آخرین درجه تأخیر افتد.
و کسانی که مایلند آن یوسف فاطمه را زیارت کنند دعای عهد را که در کتاب ارزنده مفاتیح الجنان ذکر شده است چهل صبح بخوانند که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هر که این دعا را بخواند به دیدار حضرتش نائل شود و اگر از دنیا برود او را در دولت حضرت زنده می گردانند.
bbهمه هست آرزویم که ببینم از تو روئی - چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوئی
به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم - همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگوئی
به ره تو بس که نالم ز غم تو بس که مویم - شده ام ز ناله نائی، شده ام ز مویه مویی bbb

(6)

پیشگوئیهای امیرالمؤمنین در مورد احوال مردم در آخرالزمان